Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасного навчального закладу, головне завдання якого — підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, та  професійних ситуаціях. Тому актуальним завданням є реалізація компетентнісного підходу в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетенцій особистості.

На  засіданні методичної комісії суспільно-гуманітарної підготовки (голова Ледней Н.П.) обговорювались напрямки роботи викладачів, які були спрямовані на підвищення ефективності освітнього процесу, дотримання державних стандартів освіти та впровадження кращого педагогічного досвіду, досягнень психолого–педагогічної науки, інноваційних педагогічних технологій.